Privacybeleid

 

Via de website van Cafetaria Lammers worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Cafetaria Lammers acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hiervoor werken we samen met diverse partijen.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Cafetaria Lammers is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Gebruik van persoonsgegevens 

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • Email-adres

 

Afhandelen reservering 

Wanneer u bij ons een reservering, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

 

Publicatie 

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

 

Verstrekking aan derden 

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

Beveiliging 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw reserveringen af te handelen, inclusief garantie. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@cafetarialammers.nl. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookiebeleid
Om de website optimaal te laten draaien, maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op uw apparaat. Het algemene doel van deze cookies is om informatie over een bezoeker van een website te verzamelen. Er kunnen verschillende cookies worden onderscheiden, die allemaal ter specifiek doel dienen.

a) Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om een website draaiende te houden. Dit houdt dan ook in dat wij deze cookies altijd plaatsen. Echter, deze cookies verzamelen voornamelijk statistieken over het verkeer naar en op de website en zullen geen persoonsgegevens verzamelen.

b) Niet-functionele cookies
Niet-functionele cookies zijn cookies die niet noodzakelijk zijn voor de website om te kunnen functioneren, maar die ons veel inzicht geven in onze bezoekers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten niet-functionele cookies. Zo laten tracking cookies zien welke websites er nog meer bezocht worden en waar eventuele interesses liggen. Advertentiecookies worden vervolgens gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen. Aangezien niet-functionele cookies persoonsgegevens verzamelen, zoals het IP-adres, zullen wij altijd voordat wij deze cookies plaatsen toestemming vragen. Toestemming zal in dat geval gevraagd worden bij een eerste bezoek aan de website. Wanneer cookies geplaatst zijn, zullen deze bij elk opvolgend bezoek aan de website standaard actief zijn. Cookies kunnen enkel verwijderd worden via de instellingen van uw webbrowser.